Aktuartjenester

Aktuartjenester

Med våre 8 aktuarer kan vi tilby et av Norges sterkeste, uavhengige aktuarmiljø innen livsforsikring og pensjon.

Vi kan tilby pensjonsberegninger og analyser innen blant annet:

  • NRS/IFRS/GKRS/US GAAP
  • Endringsprosesser
  • Topplederavtaler
  • Solvens II
  • Kompensasjonsberegninger
  • Aktuarfaglig rådgivning
  • Due diligence

Vi har utviklet verktøy som gjør at vi kan foreta beregninger hurtig og nøyaktig. Flere fagmiljøer har valgt å benytte våre systemer i stedet for å utvikle egne løsninger.

Eikos AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@eikos.no

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo